FILIALA DURLESTI

FILIALA DURLESTI

FILIALA DURLESTI

Bine Ați Venit

Liceul Teoretic “ORIZONT” din or. Durleşti a fost înfiinţat în anul 2010 din iniţiativa concernului bussinesmanilor din Turcia, cu nobila intenţie de a facilita studiul în limba engleză de către elevii Moldovei şi de a trasa un pod al prieteniei şi colaborării între cele două state.

Instituţia noastră s-a impus printr-un specific aparte, care se caracterizează prin studiul disciplinilor reale în limba engleză şi a celor cu profil umanist în limba maternă.

În liceu funcţionează un sistem computerizat de evidenţă a notelor tuturor elevilor. Catalogul electronic, conectat la internet, este o oportunitate bună pentru părinţi să facă cunoştinţă cu notele şi obiecţiile profesorilor.

Elevii dotaţi, cu performanţe deosebite la matematică, fizică, informatică, chimie, biologie etc., au posibilitatea să-şi aprofundeze cunoştinţele în cadrul Loturilor Olimpice din cadrul liceului, a scolii de vară la disciplinele reale, aceştia fiind stimulaţi şi beneficiind de tot suportul pentru participare la diverse concursuri republicane şi internaţionale.

Liceul Teoretic „ORIZONT” întreţine legături de colaborare cu instituţiile avansate în practica pedagogică din republică şi de peste hotare, astfel ne aliniem Standartelor Europene moderne. Sistemul învăţământului preuniversitar din Republica Moldova se află în plină democratizare şi schimbare spre deschidere, colaborare, în scopul ajustării sale la legislaţi educaţională europeană.

Instituţia dispune de o bogată bază tehnico-materială şi, în special, a aparatelor audio-vizuale, ceea ce ne dă posibilitate să folosim la maximum Rețeaua de Internet și Sistemul Multimedia. Aceasta ne permite să desfăşurăm lecţiile într-o manieră modernă şi să sporim motivaţia elevilor pentru activitate creativ- educativă.

În liceu elevilor li se oferă condiţii reale de activitate extraşcolară, prin intermediul cluburilor de interese, participarea la diferite acțiuni organizate cu ocazia sărbătorilor calendaristice şi tradiţionale.

Pregătirea obținută pe parcursul anilor de studii în liceu le permite absolvenţilor să se încadreze cu succes în cele mai prestigioase universităţi din ţară, dar şi în cele de peste hotare.

                        Hasan Barış

Director Liceul Teoretic “ORIZONT “  filiala Durleşti

Managementul Școlii

Barış Hasan

Director

Yamac Alim

Director Adjunct

Pinzari Olga

Director Adjunct

Popov Tatiana

Director Adjunct

Turan Ozkan

Director Adjunt

Travacı Ferhat

Director Adjunt

Profesorii Noștri

Tenu Silvia

Profesor de Educația Fizică

Durmus Ali Dede

Profesor de Biologie

Hioară Cătălin

Profesor de Muzică

Ustun Faiz

College Counselor

Burleai Valeriu

Profesor de Fizică

Cotorobai Nelea

Profesor de Istorie

Gasimova Aygul

Profesor de Limba Turcă

Babilev Tatiana

Profesor de Limba Română

Gheorghița Tatiana

Profesor de Limba Română

Pascariuc Aleftina

Profesor de Limba Rusă

Creciun Nadejda

Profesor de Limba Română

Bordei Rodica

Profesor de Limba Română

Panfilii Maria

Profesor de Geografie

Ciuhri Elena

Profesor de Limba Română

Mamaliga Diana

Profesor de Limba Română

Malinovschi Liuba

Profesor de Limba Română

Lupu Galina

Profesor de Limba Română

Borsenco Ivan

Profesor de Matematică

Bita Ana

Profesor de Limba Germana

Manoli Mihail

Profesor de Geografie

Ploteanu Nicolae

Profesor de Economie

Neaga Rodica

Profesor de Istorie

Orindas Lilian

Profesor de Istorie

Bulmaga Petru

Profesor de Chimie

Bargin Diana

Profesor de Informatică

Corlat Sergiu

Profesor de Informatică

Lungu Valeriu

Profesor de Educatie Fizica

Oprea Veaceslav

Profesor de Educatie Fizica

Teleucă Marcel

Profesor de Matematică

Veringata Tamara

Profesor de Geografie

Uzun Victor

Profesor de Limba Turcă

Ploteanu Nicolae

Profesor de Economie

Oferta Educațională

 • Învăţământ gimnazial: clasele VIII-IX
 • Învăţământ liceal: clasele X, XI, XII (profil real şi profil umanist)
 • Clase cu instruire în limba română şi în limba rusă
 • Predare în limba engleză a disciplinelor reale, începând cu clasa a VIII-a (matematică, informatică, fizică, chimie şi biologie)
 • Studierea limbilor străine: limba turcă, limba rusă, limba germană
 • Studierea aprofundată a limbii engleze
 • Pregătire suplimentară la toate disciplinele de studiu
 • Încurajarea și îndrumarea elevilor cu rezultate remarcabile la concursuri şi olimpiade
 • Activităţi extracurriculare și cluburi pe interese
 • Ghidare şi consiliere în carieră
 • Consiliere pentru admitere la universităţi din ţară şi de peste hotare
 • Promovarea activităților de voluntariat prin intermediul Parteneriatelor/Consiliului Elevilor/Consiliului Părinţilor/Comitetului Consultativ
 • Promovarea unei bune comunicări între elevi, profesori și părinți
 • Asistență medicală permanentă
 • Catalog electronic
 • Bibliotecă digitală
 • Masă

Activităti Extracurriculare

 • Cerc „Probleme actuale ale biologiei”
 • Cerc „Softuri și competențe digitale”
 • Cerc „Abordări moderne în chimie”
 • Cerc „Diversitatea soluțiilor în rezolvarea problemelor matematice”
 • Cerc „Impuls”
 • Cercul de Pictură şi Design
 • Ansamblu vocal
 • Cercul de Robotica
 • Cercul de Dans

Dotari 

Instituţia este asigurată cu mobilier corespunzător vârstei elevilor şi în număr necesar pentru fiecare clasă. Laboratoarele de chimie, biologie și fizică sunt dotate cu mobilier specific și echipament de laborator pentru realizarea experimentelor. Sala de sport este dotată cu accesorii și echipament sportiv variat pentru dezvoltarea sănătoasă și armonioasă a elevilor. Liceul dispune de săli de clasă inteligente, dotate cu tehnologie de ultimă generație (table interactive SMART BOARD), laboratoarele IT fiind dotate cu calculatoare de ultimă generaţie.

Instituţia dispunde de:
• Laboratoare de chimie, fizică şi biologie;
• 2 laboratoare de informatică;
• Bibliotecă; și biblioteca digitală;
• Sală de festivităţi;
• Sală de sport;
• Cantină;
• 2 bufete;
• Cabinet medical;
• Spaţiu de recreere;
• Cabinet pentru consilere psihologică;
• Cabinet pentru consiliere şcolară

Cabinet Medical

Liceul Teoretic ,,Orizont” reprezintă un mediu sănătos, care promovează bunăstarea fizică și psihică a copiilor. Şcoala dispune de un cabinet medical dotat cu toate resursele necesare pentru acordarea primului ajutor medical şi acordarea asistenţei medicale pe toată perioada aflării elevilor în şcoală.

Cantină 

Elevii au posibilitatea să servească prânzul la cantina școlii, unde meniul este ales cu grijă, încât să fie asigurată o masă proaspătă, delicioasă și sănătoasă. Meniul se elaborează în conformitate cu meniul-model aprobat de CNSP.
Cantina este asigurată cu utilaj necesar care corespunde cerințelor sanitare.

Serviciul Psihologic 

În cabinetul de consiliere psihologică pot beneficia de servicii psihologice atât elevii liceului, cât și părinții acestora și cadrele didactice.
Scop: Prevenirea, identificarea şi intervenţia psihologică în vederea dezvoltării armonioase a copilului.

Obiective:

• asigurarea suportului psihologic pentru dezvoltarea şi formarea unei personalităţi capabile de autodezvoltare, care să posede un sistem de cunoştinţe şi competente necesare integrării psihosociale;
• prevenirea şi combaterea excluderii/marginalizării copiilor în instituţiile de învăţământ general;
• identificarea şi intervenţia timpurie în cazul copiilor aflaţi în dificultate, în situaţie de risc;
• conlucrarea cu administraţia instituţiei, cadrele didactice, alţi specialişti care asistă copilul, părinţii/reprezentanţii legali în crearea mediului educaţional favorabil pentru dezvoltarea copilului.
• formarea deprinderilor de gestionare a emoțiilor și de menținere a echilibrului comportamental;
• realizarea consilierilor individuale (în grup) cu elevii care întâmpină dificultăți de instruire, dezvoltare, autodeterminare, de interrelaționare cu adulții și semenii, etc.;
• facilitarea interacțiunilor între profesori și părinți, ghidate de un comportament de colaborare.

Strategii în activitatea psihologului:

• Facilitarea adaptării elevilor noiînmatriculați în liceu;
• Asistență psihologică elevilor în soluționarea sarcinilor de dezvoltare personală și autodeterminare;
• Acordarea ajutorului elevilor în scopul protejării sănătății mintale și emoționale în contextul crizei provocate de COVID-19;
• Suport în depășirea dificultăților de comunicare, de relaționare și de adaptare;
• Suport psihologic elevilor în stabilirea și menținerea relațiilor favorabile cu semenii, adulții, parinții etc;
• Profilaxia comportamentului autodistructiv;
• Suport în orientarea profesională și determinarea intereselor profesionale.

Bibliotecă Digitală

Cartea electronică este varianta electronică a unei cărţi tipărite, care poate fi citită pe calculator, laptop, pe dispozitive portabile de lectură, pe ecranul telefonului mobil sau terminale internet. O carte electronică poate oferi o adevărată bibliotecă posesorului, studii și cercetări, sute de pagini în memorie care au posibilitatea de a fi consultate oriunde şi oricând. Oferim elevilor şi profesorilor noştri oportunitatea de a utiliza aplicaţia SORA – un singur cont ce permite utilizatorilor să citească de pe orice dispozitiv: Chromebook-uri, tablete, laptop-uri, desktop-uri și telefoane. Mii de cărți în engleză, română, rusă, germana și spaniolă sunt doar la o atingere distanţă!

Agenda Electronică

MyEducare este un sistem de management online care permite părinților să urmărească prezența, orarul lecţiilor, temele pentru acasă, comentariile fiecărui profesor, aprecierile și recomandările ce se impun de-a lungul anului școlar în vederea progresului individual. Clasa, în condițiile actuale, reprezintă camera fiecărui elev, devenind un mediu virtual de comunicare, astfel că informațiile multiple transmise prin intermediul sistemului MyEducare facilitează interacțiunea și colaborarea profesor-elev-părinte, comunicarea din timpul orelor și din afara lor devenind mai eficientă și, totodată, extinzându-se în beneficul procesului educațional.

Securitate

Instituția utilizează multiple mecanisme de asigurare a pazei şi a securităţii instituţiei şi a siguranţei tuturor elevilor pe toată durata programului educativ. Accesul în unitatea de învăţământ este permis doar în urma verificării identităţii persoanelor de către serviciul de pază a școlii, și înregistrarea numelui, prenumelui, motivului vizitei, ora intrării și ieșirii din liceu în registrul de evidență a vizitatorilor. Pe teritoriul şi în interiorul instituţiei sunt amplasate camere de supraveghere video. Elevii pot ieşi de pe teritoriul liceului doar cu permisiunea, în scris, a unui membru al administraţiei.

LecțiaOraPauza
I08:30-09:1509:15-09:25
II09:25-10:1010:10-10:25
III10:25-11:1011:10-11:20
IV11:20-12:05

12:05-12:30 

Pauza de prânz

V12:30-13:15

13:15-13:40 

Pauza de prânz

VI13:40-14:2514:25-14:30
VII14:30-15:1515:15-15:20
VIII15:20-16:05 

Calendar Şcolar

Procedura de Înscriere

Programare

Vizită la sediu

 • Vizionarea spaţiului destinat procesului educaţional
 • Discuţie cu reprezentantul instituţiei
 • Aflarea condiţiilor oferite de şcoală/ofertă educaţională

Admiterea

 • Formular de înscriere
 • Test psihopedagogic / interviu
 • Semnarea contractului

Documente necesare pentru înscriere

 • Certificat de naștere și buletin de identitate
 • 4 Foto ¾
 • Copia actelor de identitate ale părinţilor
 • Dosarul personal al elevului (după caz)
 • Fişa medicală / Carnet vaccinări
 • Certificat medical pentru orele de educaţie fizică (după caz)
 • Echivalarea studiilor (pentru elevii care și-au făcut studiile în alte țări)
 • Copia actului de custodie/declarație (dacă este cazul)

Toate Taxele Pentru Anul 2024-2025

*Taxa de Înregistrare în Toate Filială – 300 euro

*Taxa de examen – 50 euro, Se va deduce din taxa de înscriere

 • Taxa de școlarizare pentru clasele 8-12 – 4400 euro/an
 • Masă – 100 Lei/zi

Reduceri din taxa de şcolarizare   

5% pentru fiecare frate.

Activităţi extracurriculare

Taxele pentru activităţile extracurriculare diferă de la club la club. Sunt cluburi fără taxă sau cu taxă şi taxele se stabilesc la începutul anului şcolar.

Campusul Nostru

Contacte

+373(22)584104, +373(76)000160, +373(79)000073

durlesti@orizont.md

Str Dimo 22, MD-2003, or. Durlesti, Mun. Chisinau, Moldova

Postări Recente

Gala Olimpicilor 2023

La data de 21 decembrie curent, în cadrul festivității ,,GALA OLIMPICILOR 2023″, prim-ministrul Dorin Recean și ministrul Educației și Cercetării Dan Perciun au acordat Diplome

Citeste mai mult

SEND A MESSAGE

Your email address will not be published. Required fields are marked.