FILIALA CIOCANA-PRIMARĂ

FILIALA CIOCANA-PRIMARĂ

FILIALA CIOCANA-PRIMARĂ

Bine Ați Venit

Dragi elevi, stimaţi părinţi, onoraţi dascăli.

În luna septembrie a fiecărui an există o zi de mare importanță – este ziua când peste tot în țară se deschid larg porțile școlilor, iar inimile noastre vibrează de bucurie, de nerăbdare și de emoție. Este ziua revederii, a reîntâlnirii după o vacanță bine meritată, este emoția primei zile de școală pentru toți.

În primul rând vreau să urez tuturor celor care trec pentru prima dată porțile acestei școli un călduros „Bine ați venit în școala noastră!” și să-mi exprim bucuria revederii tuturor celorlalți la acest început de an școlar.

Din dorința ca elevii să poată beneficia de o educație într-un mediu cât mai bun, și pentru a se simți cât mai fericiți, anul acesta, la fel ca în ceilalți ani, echipa noastră formată din cadre didactice cu o experiență deplină le va fi alături elevilor noștri.

Liceul teoretic Orizont imbunătățește pe zi ce trece calitatea educației și împreună cu cadrele didactice tinere, dinamice, și cu vastă experiență au ridicat graficul succesului în rândul școlilor din zonă.

Vreau să vă felicit și în același timp să vă mulțumesc vouă, dragi părinți, pentru tot sprijinul acordat elevilor și profesorilor.

Cu aceste sentimente şi gânduri, vă doresc tuturor un an nou şcolar fericit, sănătate şi succes.

Va multumesc!

İsmail Okan Gür

Director Liceul Teoretic “ORIZONT “  filiala Ciocana Primară

Managementul Școlii

Gur Ismail Okan

Director

Dragalin Svetlena

Director Adjunct

Kılıç Şakir

Director Adjunct

Țurcan Rodica

Director Adjunct

Profesorii Noștri

Steliana Rusu

Profesor de Limba Engleză

Cristina Gramatic

Profesor de Limba Engleză

Sofia Temiz

Profesor de Educația Fizică

Moscovciuc Ala

Profesor de Clasa Primară

Mardari Diana

Profesor de Clasa Primară

Buravliova Natalia

Profesor de Clasa Primară

Melnic Cristina

Profesor de Clasa Primară

Moșneagu Olga

Profesor de Clasa Primară

Telipan Valentina

Profesor de Clasa Primară

Tomșa Diana

Profesor de Clasa Primară

Stratan Olga

Profesor de Clasa Primară

Prodan Estera

Profesor de Clasa Primară

Ceaica Olga

Profesor de Clasa Primară

Simon Maria

Profesor de Clasa Primară

Ruțcaia Tatiana

Profesor de Clasa Primară

Pseuș Larisa

Profesor de Clasa Primară

Muratova Varvara

Profesor de Clasa Primară

Novac Natalia

Profesor de Limba Engleză

Hartea Corina

Profesor de Limba Engleză

Grușca Angela

Profesor de Clasa Primară

Dumitraș Elena

Profesor de Clasa Primară

Ciubotaru Lidia

Profesor de Clasa Primară

Cerevcenco Olga

Profesor de Clasa Primară

Oferta Educațională

Corpul didactic de la treapta primară încurajează și promovează respectul, toleranța, înțelegerea diversității și valorilor culturale, utilizînd metode novice. Educația, unde fiecare dintre noi este parte a societății indiferent de limbă, religie, naționalitate sau rasă oferă elevilor posibilitatea de explora diversele culturi și de a-și îmbogăți vast cunoștințele cu ajutorul schimbului de experiență, prin intermediul comunicării eficiente cu semenii lor de diferite naționalități. Astfel Instituția noastră tinde spre a crește o generație de copii care vor cunoaște să soluționeze orice problemă apărută expromt prin intermediul comunicării asertive, formând în jurul lor un climat psihologic echilibrat. Pentru aceasta echipa noastră încearcă să-și atingă scopurile propuse cu ajutorul următoarelor criterii:

 • Studiul limbilor moderne la nivel avansat: limba engleză (7 ore/săptămână) și limba turcă (3 ore/săptămână);
 • Învățători și profesori care se potrivesc profilului „Orizont”: buni specialiști (cu experiență în sisteme de învățământ privat și de stat), care reprezintă modele positive și demne de urmat pentru elevii „Orizont”, atât din punct de vedere profesional, cât și uman, deschiși la nou și dornici să se perfecționeze constant;
 • Durata anului școlar: 9 luni (septembrie-mai);
 • Programă extinsă pentru aprofundare și perfecționare, specifică școlii noastre, presupunând abordarea unei arii largi de discipline.
 • Curriculum-ul de bază este după cel Național (școala este autorizată de către Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova);
 • Colectivul clasei este mai mic, ceea ce este un avantaj important, pentru ca profesorul să poată aborda o predare individualizată și axată pe aptitudinile fiecărui copil. Clasele mici au un impact puternic asupra procesului de învăţare şi a sentimentului de siguranţă şi apartenenţă la un grup.
 • Sistem de evaluare stimulative, cu accent pe autoevaluare și evaluare criterială.
 • Standarde de performanță și disciplină ridicate.
 • O gamă largă de activități extrașcolare pentru ale da copiilor posibilitatea să-și identifice talentele și pasiunile și pentru a le oferi ocazia să lucreze diferențiat, în zonele unde excelează;
 • Ore de „Program prelungit”, în care elevii îşi finalizează temele, lucrează suplimentar sau participă la diferite cluburi sportive și cercuri atractive;
 • Pregătire intensivă cu elevii pentru toate tipurile de olimpiade, concursuri naţionale şi internaţionale precum Olimpiadele școlare, Concursul Internațional Comper, Concursul Internațional LuminaMath, Concursul de excelență în limbi străine Cambridge
 • Activităţi extraşcolare: excursii pe teritoriul țării și în afara acesteia, vizite la muzee, tabere etc.
 • Comunicarea promptă, zilnică, a rezultatelor evaluărilor, a absenţelor şi a observaţiilor profesorilor către părinţii fiecărui copil/elev prin intermediul catalogului virtual;
 • Cadrele didactice anual participă la cursuri de perfecţionare, formare şi dezvoltare personală și profesională, organizate de liceul „Orizont”, DGETS din Chișinău șI MECC.
 • Servicii de servire a mesei (4 mese pe zi), după toate standardele stabilite de către Ministerul Sănătății Republicii Moldova și ANSA.

Activităti Extracurriculare

Culturale

 • Cursuri de limbă rusă
 • Cursuri de limbă turcă
 • Dezbateri/Limba română
 • Revista radio

Artă

 • Cerc de artă plastică
 • Cerc folcloric
 • Club de pian
 • Instrumente muzicale – pian, vioară
 • Mâni dibace – Educație tehnologică
 • Clubul Artă Decorativă – Aplicativă

Cluburi științifice

 • Istorie –Viitorii Herodoți
 • Matematică/Olimpiade
 • Cluburi de Matematică distractivă
 • Fizica
 • Chimia

Sportive

 • Basket
 • Tenis de câmp/masă
 • Dans sportiv
 • Dansuri populare
 • Dansuri hip-hop
 • Fotbal
 • Ritmica
 • Șah

Agenda Electronică

Considerăm că printr-o comunicare eficientă cu părinţii putem îmbunătăţi împreună calitatea procesului de învăţământ. Din acest motiv, punem la dispoziţia părinţilor un sistem de Agenda Electronică, Registru Virtual, MyEducare,prin care părintele, cu ajutorul unui username şi a unei parole, poate fi la curent ori de câte ori doreşte, cu situaţia şcolară a copilului său.

Aplicație dezvoltată special pentru școlile Orizont având și versiunea pentru telefoanele mobil, le permite părinților să acceseze și să urmărească dezvoltarea copilului mai ușor. (vizualizează notele, absenţele, comentariile, aprecierile, temele primite).

Comunicare 

În afară de faptul că părintele primeşte pe email un raport prin intermediul căruia, vizualizează activitatea şcolară a copilului; recomandări, teme, note primite din partea cadrelor didactice prin agendă electronică MyEducare periodic organizăm şedinţe cu părinţii, în cadrul cărora aceştia au ocazia să întâlnească în grup sau individual profesorii. Directorii, diriginţii şi profesorii sunt la dispoziţia părinţilor pentru a le oferi informaţiile de care ei au nevoie şi pentru a contribui împreună la îmbunătăţirea calităţii relaţiei dintre instituţie de învăţământ şi profesori.

Dotari 

Liceul Teoretic Orizont, filiala Ciocana, oferă spații generoase, dotate corespunzător nevoilor elevilor, cu un ambient propice activităților educative. Sălile de clasă sunt spațioase, luminoase și amenajate adecvat cu videoproiectoare care au rolul de a îmbunătății procesul educațional de predare-învățare:

 • Cabinet de informatică dotat cu 21 de calculatoare
 • Table inteligente
 • Laborator de științe
 • Două Săli sportive
 • Bibliotecă școlară
 • Spații în aer liber special amenajate
 • Cabinet medical
 • Cantină
 • Bufet
 • Dotarea minimă a cabinetelor (sălilor specializate), cu echipament pentru dezvoltarea abilităţilor individuale ale elevilor (sportive, muzicale) specifice disciplinelor şcolare (educaţia fizică, educaţia muzicală).
 • Dispozitiv multifuncțional (imprimantă, scanner, copiator)
 • Platforma zoom pentru învățarea la distanță

Clasele sunt mobilate modern, cu mobilier adecvat diferitelor categorii de vârstă, ușor de asamblat în funcție de tipul de activitate. Numărul maxim de elevi din fiecare clasă este 24 făcând posibilă desfășurarea activităților într-un mediu familial și sigur.

Consiliere Pentru Elevi 

Consilierea şi orientarea şcolară este o activitate recomandată de cerinţele societăţii actuale. Studiile de specialitate definesc consilierea ca o arie de servicii oferite unui client (individ sau grup) ce constau în observare, informare, orientare, sfătuire pentru a-l ajuta să-şi rezolve problemele sau să-şi planifice viitorul Instituția noastră pune la dispoziția dvs un psiholog care contribuie în mod prielnic la etapa de acomodare a elevilor prin  implicarea  diferitor activități de consiliere pentru dezvoltarea competențelor socio-emoționale ale elevilor.

Rolul consilierii şi orientării şcolare constă în formarea-dezvoltarea personalităţii elevului, astfel încât să evităm apariția riscului înstrăinării sau al frustrării, atunci când aceştia se confruntă cu nevoia de adaptare la o lume şi la un mediu care nu se ridică la nivelul aşteptărilor lor. Elevul trebuie consiliat şi orientat continuu spre situaţii care să simuleze integrarea lui în colectivul clasei şi în societate, pentru ca să poată fi competitiv în orice condiţii. Obiectivele serviciului psihologic sunt:

 • Consolidarea stării de sănătate fizică și psihică a elevilor;
 • Dezvoltarea conştiinţei de sine şi a atitudinilor pozitive faţă propria persoană şi de ceilalţi;
 • Dezvoltarea deprinderilor de relaţionare pozitivă în vederea creşterii nivelului de responsabilitate socială;
 • Dezvoltarea strategiilor de învăţare;
 • Sprijinirea elevului în procesul orientării sale școlare și profesionale.

În esență, consilierul are rolul de a-i abilita pe clienți pentru rezolvarea problemelor apărute, de a le oferi instrumente și tehnici prin care să asimileze cunoștințe în manieră proprie, să le faciliteze realizarea învățării eficiente, să-i sprijine pentru a-și conștientiza punctele forte și limitele și pentru a-și folosi toate resursele și disponibilitățile proprii în scopul schimbării şi dezvoltării personale în direcţia dorită.

În cadrul procesului de consiliere specialistul asigură: confidenţialitate, -condiţie esenţială a desfăşurării activităţilor de consiliere deoarece clientul are nevoie de sentimentul de siguranţă şi confort psihologic-, excluderea judecăţilor de valoare şi ascultarea activă, suport afectiv, respectul faţă de client și responsabilizarea acestuia pentru realizarea obiectivelor fixate în comun.

Consiliere Pentru Familii

„Cunoaşterea este putere. Informaţia înseamnă eliberare. Educaţia este premiza progresului în fiecare societate, în fiecare familie.”  (Kofi Annan)

Cabinetul școlar de asistență psihopedagogică a Liceului Teoretic „Orizont”, filiala Ciocana, se adresează elevilor, cadrelor didactice și părinților ai căror copii studiază aici, dar și partenerilor care desfășoară activități educative în colaborare cu profesorul consilier.

Consilierul familial vede orice problemă din familie ca pe o problemă ce afectează întreaga familie și nu ca pe o problemă a unei părți, a unui membru individual din familie. Procesul de acordare a suportului social familiei este un proces de dezvoltare sau de restructurare a relațiilor din cadrul familiilor, ce se realizează în timp și prin acțiuni sistematice bazate pe anumite tehnici care să garanteze în final:

 • relații interpersonale care să permită dezvoltarea deplina a capacitatilor membrilor familiei;
 • promovarea bunăstării membrilor familiei în armonie cu nevoile lor;
 • ameliorarea climatului familial, a comunicării perturbate, abordării ți executării sarcinilor de rol, a funcționalității sistemului familial;
 • ameliorarea problemelor ce afectează membrii familiei și care cer un efort de grup concentrat pentru a fi rezolvate.

Obiectivele consilierii familiale sunt:

 • rezolvarea eficientă a unor probleme ale vieții de zi cu zi cu care se confruntă familia;
 • confruntarea cu situațiile de tranziție din ciclul de viață al familiei și facilitarea adaptării la schimbările impuse de acestea;
 • ajutarea indivizilor în a constientiza anumite nevoi, emoții, gânduri negative, comportamente și situații problematice;
 • ascultarea, înțelegerea și acceptarea sentimentelor inadecvate ale persoanelor implicate în procesul de consiliere;
 • identificarea cauzelor situațiilor problematice și a soluțiilor alternative la situația actuală;
 • ajutor în depășirea situațiilor dificile inerente ciclului vietii de familie, însoțite de anxietate, frică, depresie, mânie, teamă, relații interpersonale disfuncționale, conflictuale, etc.

În urma consilierii informațiile rămân strict confidențiale.

Program L – V, ora 08:30 – 17:00

Cabinet Medical

Pentru securitatea sănătății elevilor, frecvență normală, în condiții stricte de asigurare a sănătății tuturor elevilor, a cadrelor didactice și a personalului din instituție oferim servicii de calitate, de la profesoniști cu studii superioare în domeniu și cu un stagiu de muncă 32.

Cabinetul medical este dotat cu medicamente necesare, se acordă asistență și primul ajutor medical. Medicul organizează măsuri profilactice conform recomandărilor metodice şi monitorizarea sănătății fiecărui elev prin fişele medicale. Un efect deosebit îl au discuţiile în cadrul orelor de dezvoltare personală, conform orarului, la care elevii învaţă lucruri utile:

 • Alimentaţia corectă;
 • Cum oferim primul ajutor medical;
 • Educaţia pentru sănătate;
 • Profilaxia multor patologii, etc.

Securitate

Siguranța și securitatea în școli cuprinde toate măsurile luate pentru combaterea amenințărilor la adresa elevilor, cadrelor didactice sau nedidactice cât și a proprietății din mediile educaționale. Securitatea școlară este definită ca ocrotire a elevilor împotriva violenței și a intimidării, precum și evitarea expunerii acestora la elemente dăunatoare. Ca instituție de învățământ, acordăm o importanță deosebită siguranței elevilor printr-o serie de măsuri, precum:

 • activitatea elevilor este supravegheată permanent de cadrele didactice, indiferent dacă sunt în sălile de curs, pe holuri, sau în spațiile de joacă, la masă sau pe terenul de sport;
 • dispunem de serviciu de pază permanenti în unitatea de învățământ, pentru monitorizare 24h în timp real;
 • la terenul de joacă avem învățători de serviciu responsabil de siguranța și securitatea copiilor;
 • supraveghere video pe coridoare.

Bibliotecă

„O bibliotecă este un paradis cu lumea pusă pe raft.” Nicolae Dabija

 • Manualele şi literatura de program ale elevilor din treaptă primară și gimnazială conform cerinţelor curriculare sunt asigurate de bibliotecă.
 • Prin bibliotecă elevii au posibilitate de a participa la expoziţii de carte, prezentări de carte, discuţii în baza cărţilor lecturate, analiza lecturii, întâlniri cu scriitorii, etc.
 • Cadrelor didactice beneficiază de manualele şi literatură metodică de care au nevoie pentru o bună desfășurare a orelor și aprofundarea lor.

Masa

Sănătatea este una dintre cele mai importante valori, atât pentru individ, cât și pentru societate, fiind, totodată, o condiție importantă a dezvoltării durabile a unei națiuni. Indivizii sănătoși pot să muncească și, implicit, să contribuie optim la bunăstarea socială.

Punem accent pe calitate mâncării, pe unmeniu echilibrat, caloric, de aceea este foarte important să învățăm copiii încă de mici să consume zilnic micul dejun, să mănânce fructe și legume, să facă mișcare, să își prețuiască starea de sănătate, vor practica aceste deprinderi și în viața de adult și își vor educa, la rândul lor, copiii pe baza acestor principii. În acest fel, investiția în educația pentru sănătate a copiilor are efecte peste generații, contribuind la dezvoltarea durabilă a națiunii.

Meniu prevede ca produsele din carne să fie pregătite doar la aburi sau prin coacere, fiind excluse produsele culinare prăjite. De pregătirea meniului se ocupă șefa cantinei, medicul.

Elevii mănâncă pește de două ori pe săptămână, produse din carne de vită, din carne albă de pui (bătute, pârjoale). Prin urmare, se ţine cont de meniul model aprobat de Centrul Național de Sănătate Publică. Cantina este asigurată cu utilaj necesar care corespunde cerințelor sanitare.

Elevii se pot alimenta de 4 ori pe zi la cantina liceului:

 • Micul dejun:

Terci de orez, hrișcă, ceai cu tartine cu unt și cașcaval;

 • Prînzul:

Ciorbă, zeamă, supă, terciuri, paste cu chiftele din carne de vită, bătută,pîrjoală,salată de legume și compot.

 • Gustarea:

Fructele și legumele sunt alese în funcție de sezon. Nu sunt omise nici fructele exotice – mandarine, portocale, kiwi,banane şi biscuiţi.

 • Cină

Piure, budinca, pilaf, cartofi înăbușiți.

Organizația Mondială a Sănătății atenționează părinții că băuturile acidulate sau răcoritoare, dulciurile în exces și mâncărurile bogate în grăsimi pot duce la diverse maladii sau chiar la obezitatea copilului. Pentru a-i asigura școlarului un meniu sănătos, alimentația trebuie să fie echilibrată, bogată în legume, fructe, carne, pește și brânzeturi.

Apă de Calitate

Pe holurile Liceului sunt amplasate dozatoare de apă filtrate. Această apă permite creșterea imunității și nu înfundă vasele de sânge cu compuși anorganici, care nu se dizolvă în sânge.

Firmă de Transport Comod Până la Liceu și Înapoi Acasă 

Serviciul Microbuze constă în transportul în siguranță al copiilor de la domiciliul dvs. la locul de studiu dimineața și transportul copilului dumneavoastră la locul de reședință seara.

Calendar Şcolar

Procedura de Înscriere

Programare

Vizită la sediu

 • Vizionarea spaţiului destinat procesului educaţional
 • Discuţie cu reprezentantul instituţiei
 • Aflarea condiţiilor oferite de şcoală/ofertă educaţională

Admiterea

 • Formular de înscriere
 • Test psihopedagogic
 • Semnarea contractului

Documente necesare la înscriere cl. I

 • Cerere de înscriere
 • Copia certificatului de naştere
 • Copia buletinului de identitate al mamei sau al tatălui.
 • 2 fotografii 3×4 cm.
 • Raportul de evaluare a copilului de la grădiniţă. (pentru clasele I)
 • Fişa medicală nr.026, forma nr.027 şi vaccinurile.(la inceputul anului școlar)

În cazul transferului din alt liceu:

 • Dosarul personal al elevului/elevei, care va contine:
 • Cerere transfer-tipizat, cu ștampila ambelor școli
 • Copia certificatului de naştere
 • Tabelul de performanță
 • Copia buletinului de identitate al mamei sau al tatălui.
 • 2 fotografii 3×4 cm.
 • Raportul de evaluare de la grădiniţă.
 • Fişa medicală nr.026, forma nr.027 şi vaccinurile (la inceputul anului școlar)
 • Cartela medicală

Taxele Pentru Anul Școlar 2024-2025

*Taxa de Înregistrare în Toate Filială – 300 euro

*Taxa de examen – 50 euro, Se va deduce din taxa de înscriere

 • Taxa de școlarizare pentru clasele 1-7 – 4200 euro/an
 • Taxa de școlarizare pentru clasele 8-9 – 4400 euro/an
 • Grupa cu program prelungit – 600 euro/an
 • Masă (de 4 ori/zi) – 193 Lei/zi

Reduceri din taxa de şcolarizare   

5% pentru fiecare frate.

Activităţi extracurriculare

Taxele pentru activităţile extracurriculare diferă de la club la club. Sunt cluburi fără taxă sau cu taxă şi taxele se stabilesc la începutul anului şcolar.

Campusul Nostru

Contacte

+373(22)339777, +373(79)554258, +373(79)554285, +373(22)331336

ciocana@orizont.md

Str Mircea Cel Batrin 10/2, MD-2044, Ciocana, Mun. Chisinau, Moldova

Postări Recente

Gala Olimpicilor 2023

La data de 21 decembrie curent, în cadrul festivității ,,GALA OLIMPICILOR 2023″, prim-ministrul Dorin Recean și ministrul Educației și Cercetării Dan Perciun au acordat Diplome

Citeste mai mult

SEND A MESSAGE

Your email address will not be published. Required fields are marked.