Admiterea și Procedura

Criterii Generale de Admitere

 • Rezultate la Olimpiadele Naţionale şi Internaţionale (dacă sunt)
 • Interviu / Testare 
 • Testare la Limba Engleză (scris și oral)

Programare

Vizită la sediu

 • Vizionarea spaţiului destinat procesului educaţional
 • Discuţie cu reprezentantul instituţiei
 • Aflarea condiţiilor oferite de şcoală/ofertă educaţională

Admiterea

 • Formular de înscriere
 • Test psihopedagogic / interviu
 • Semnarea contractului

Documente necesare pentru înscriere

 • Certificat de naștere și buletin de identitate
 • 4 Foto ¾
 • Copia actelor de identitate ale părinţilor
 • Dosarul personal al elevului (după caz)
 • Fişa medicală / Carnet vaccinări
 • Certificat medical pentru orele de educaţie fizică (după caz)
 • Echivalarea studiilor (pentru elevii care și-au făcut studiile în alte țări)
 • Copia actului de custodie/declarație (dacă este cazul)

SEND A MESSAGE

Your email address will not be published. Required fields are marked.