FILIALA CEADÎR-LUNGA

FILIALA CEADÎR-LUNGA

FILIALA CEADÎR-LUNGA

Bine Ați Venit

Filiala Ceadîr-Lunga a Instituției Private de Învățământ Liceul Teoretic ”Orizont” a fost înființată la 1 octombrie 1993, în baza Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 611 din 30. 09.1993, avînd ca scop crearea condiţiilor optime de instruire a copiilor dotați în vederea asigurării procesului de integrare în sistemul educațional european.

Liceul nostru este o instituție de învățământ, care asigură elevilor o pregătire teoretică fundamentală, respectînd planul-cadru elaborat de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării.

Studiile se desfășoară începînd cu clasa a V-a pînă în clasa a XII-a. Actualmente în liceu învaţă copii de diferite naţionalităţi din sudul Moldovei: Basarabeasca, Cimişlia, Leovo, Cantemir, Cahul, Taraclia, Vulcăneşti, Comrat, Ceadîr-Lunga.

Căminul este situat la etajele trei și patru al clădirii liceului, care servește ca locuință copiilor veniți din alte orașe. Liceul dispune de o cantină, unde eliberarea hrănii se efectuează de trei ori: micul dejun, masa de prînz, cina. Cabinetul medical este dotat cu tot strictul necesar pentru acordarea primului ajutor medical. Pe parcursul tuturor anilor liceul lucrează într-un singur schimb, de la orele 8.30 pînă la 16.05.

Lucrul cluburilor, cercurilor, activitățile extrașcolare au loc după orele 16.00 și sîmbăta. În liceu activează 9 cercuri pe obiecte (ore suplimentare ale obiectelor): fotbal, tenis de masă, basket, volei, cor, grup vocal, desen, limba engleză, limba română.

Elevii liceului nostru ocupă locuri în olimpiade la diferite niveluri.

Absolvenții Filialei Ceadîr-Lunga a Instituției Private de Invățămînt Liceul Teoretic ”Orizont” susțin cu succes examenele de admitere în instituțiile superioare de învățământ din țară și în diferite țări ale lumii.

Procesul de instruire în cadrul Filialei Ceadîr-Lunga a Instituției Private de Învățământ Liceul Teoretic ”Orizont” este îndreptat spre

 • formarea unei personalități libere, creative, armonioase;
 • folosirea la maxim a capacităților și aptitudinilor sale spirituale și fizice;
 • cunoașterea la perfecție a limbilor română, engleză și turcă;
 • umanizarea procesului educațional prin stabilirea unor relații de colaborare între elevi, profesori, părinți, axate pe încredere, ajutor și respect reciproc.

Osman Aytekin

Director LT „Orizont” filiala Ceadîr-Lunga

Managementul Școlii

Aytekin Osman

Director

Bejenuța Liliana

Director Adjunct

Chiosea Prascovia

Director Adjunct

Guboglo Svetlana

Director Adjunct

Profesorii Noștri

Novacili Tatiana

Profesor de Clasa Grădiniţă

Ghiumiușliu Axenia

Profesor la Clasele Primare

Molla Cristina

Profesor de Muzică

Paraschiva Larisa

Profesor de Clasa Primară

Marinova Vera

Profesor de limba și literatura Română

Jelezoglo Stepan

Profesor de Artă

Peșceanițkii Alexandr

Profesor de Fizică

Panceva Natalia

Profesor de Istorie

Tucan Andrei

Profesor de Educația Fizică

Gospodinova Alexandra

Profesor de Biologie

Bejenuța Liliana

Profesor de Limba Română

Chiseeva Elena

Profesor de Limba Rusă

Erebacan Valentina

Profesor de Clasa Primară

Torgan Sergiu

Profesor de Geografie

Slepțova Valentina

Profesor de Biologie

Stoeva Aculina

Profesor de Limba Rusă

Topciu Lilia

Mathematics Teacher

Bozadji Nadejda

Profesor de Chimie

Caranfil Elena

Profesor de Limba Engleză

Petrovici Viorica

Profesor de Limba Română

Stoeva Marina

Profesor de Istorie

Bejenar Andrei

Profesor de Informatică

Melenti Valentina

Psiholog

Bragar Irina

Profesor de limba și literatura Română

Masoglo Elena

Profesor de Clasa Primară

Novacili Tatiana

Profesor de Clasa Primară

Oferta Educațională

Echipa de profesioniști în domeniul Educației timpurii, oferă copiilor zilnic un climat psihologic confortabil bazat pe respect și încredere, ceea ce ulterior le ajută micuților să se dezvolte și să crească atât în plan psihologic cât și cel educațional.

Astfel pentru un sistem de învățământ complex, corpul didactic al Instituției noastre se conduce după următoarele criterii:

 • Cadrele didactice anual participă la cursuri de perfecţionare, formare şi dezvoltare personală și profesională, organizate de liceele „Orizont” sau DGETS din Chișinău.
 • Activități didactice bazate pe Curriculumul Național;
 • Grupele pregătitoare sunt acreditate de către Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova;
 • Numărul maxim de elevi din fiecare clasă este 22, făcând posibilă desfăşurarea activităţilor într-un mediu familial şi sigur, cu atenţie deosebită pentru fiecare copil;
 • Studiul limbii engleze este intesiv;
 • Comunicarea promptă, zilnică, a rezultatelor evaluărilor, a absenţelor şi a observaţiilor către părinţii fiecărui copil prin intermediul catalogului virtual;
 • Flexibilitate și interes față de nevoile și predispozițiile copiilor.

мы предлагаем (RU)

В нашем лицее обучение ведется с 1 класса, в лицейском цикле по двум профилям – реальный и гуманитарный.

У нас обучаются дети разных национальностей со всего юга Молдовы: Бессарабка, Чимишлия, Леово, Кантемир, Кагул, Тараклия, Вулканешты, Комрат, Чадыр-Лунга.

Учащиеся лицея, за годы обучения в лицее, в совершенстве овладевают английским, румынским, турецким и русским языками.

Учебно-воспитательный процесс осуществляется высококвалифицированным педагогическим коллективом.  Педагоги нашего лицея участвуют в заседаниях методических объединений по всем предметам: районных, региональных, республиканских. Постоянно участвуют в работе различных курсов.

Одним из показателей уровня обученности является поступление выпускников лицея в различные ВУЗы. Степень бакалавра и высокий уровень образования, получаемые в нашем учебном заведении, позволяют нашим выпускникам поступать и успешно обучаться не только в ВУЗах Молдовы, но и в странах ближнего и дальнего зарубежья.

Каждый кабинет оснащен компьютером, всем необходимым, включая и камеры видеонаблюдения для дистанционного обучения.

Одним из самых важных мероприятий для учащихся нашего лицея является участие в предметных олимпиадах.  Высокий уровень знаний, получаемый в нашем лицее, позволяет большинству учеников принимать участие, и небезуспешно, в предметных олимпиадах различного уровня: районных, региональных, республиканских и международных. Как правило, занимаются призовые места.

Иногородним учащимся предоставляется общежитие, где создана уютная обстановка, близкая к домашней. В просторных и светлых комнатах живут по 3 человека. Вместе с ребятами здесь постоянно находятся воспитатели.

В классных комнатах, под руководством дежурных учителей, всегда готовых дать нужную консультацию, выполняются домашние задания.

Успешной работы не может быть без вкусной еды. 3-х разовое калорийное питание готовят в пищеблоке искусные повара.

Никто не застрахован от болезней и, если такое случается, то необходимую квалифицированную медицинскую помощь всегда окажут врач-терапевт и медицинская сестра, постоянно находящиеся в медпункте. Одним словом, здесь созданы все условия для учебы.

Но не только учебой живут здесь ребята. В свободное время они занимаются в клубах по интересам: спортивные, художественный и предметные; принимают гостей из других лицеев; занимаются спортом; участвуют в соревнованиях, нередко становясь победителями.

Богата и разнообразна и внешкольная жизнь наших лицеистов. Руководство и преподавательский коллектив лицея создают условия, при которых интересно и учиться, и отдыхать. Стало традицией посещение музеев г. Кишинева: музея им. Пушкина, исторического музея, музея румынской литературы и др. Любят наши лицеисты и путешествовать: особенно интересным оказалось турне по историческим местам Молдовы: Кишинев, Орхей, Сорока, Сахарна, Цыпово и т.д.

Cтать учащимися нашего лицея может любой ученик из учебных заведений юга Молдовы.

Мы всегда рады гостям!  Ждем вас!

Activităti Extracurriculare

Culturale

Clubul de Culinărie

Ansamblul Vocal

Clubul de Lectură

Clubul de Limbă Rusă

Clubul de Limbă Turcă

Artă

Clubul de Actorie

Clubul de Cinema

Clubul de Quiling

Clubul de Pictură

Clubul de Artă Decorativă –Aplicativă

Clubul de Colaj

Clubul de Ebru

Clubul de Pian

Ştiinţifice

Clubul de Fizică

Clubul de Robotică

Clubul de Micul Programator

Clubul de Matematică

Clubul de Matematică/Olimpiade

Clubul de Matematică Distractivă

Sociale

Clubul de Voluntariat

Clubul de Ecologie

Sportive

Clubul de Şah

Clubul de Înot

Clubul de Aerobică

Clubul de Baschet

Clubul de Dans

Clubul de Fotbal

Clubul de Volei

Clubul de Judo

Clubul de Mindgames

Calendar Şcolar

Procedura de Înscriere

Programare

Vizită la sediu

 • Vizionarea spaţiului destinat procesului educaţional
 • Discuţie cu reprezentantul instituţiei
 • Aflarea condiţiilor oferite de şcoală/ofertă educaţională

Admiterea

 • Formular de înscriere
 • Test psihopedagogic / interviu
 • Semnarea contractului

Documente necesare pentru înscriere

 • Certificat de naștere și buletin de identitate
 • 4 Foto ¾
 • Copia actelor de identitate ale părinţilor
 • Dosarul personal al elevului (după caz)
 • Fişa medicală / Carnet vaccinări
 • Certificat medical pentru orele de educaţie fizică (după caz)
 • Echivalarea studiilor (pentru elevii care și-au făcut studiile în alte țări)
 • Copia actului de custodie/declarație (dacă este cazul)

Toate Taxele Pentru Anul 2024-2025

 • Taxa școlarizare pentru gimnazială şi liceu (5-12 clase)– 1420 euro/an
 • Taxa școlarizare pentru primară şi gradiniță (0-4 clase)– 1770 euro/an
 • Taxa școlarizare + Internat + masă – 3190 euro/an
 • Nu Taxa de Înregistrare

Reduceri din taxa de şcolarizare   

5% pentru fiecare frate.

 Activităţi extracurriculare

Taxele pentru activităţile extracurriculare diferă de la club la club. Sunt cluburi fără taxă sau cu taxă şi taxele se stabilesc la începutul anului şcolar.

Campusul Nostru

Contacte

+37329121733, +373(60)511155

ceadirlunga@orizont.md

Str Lenin 87, MD-6104, Ceadir Lunga, Moldova

Postări Recente

Firstep Moldova 2024

Liceul Teoretic Orizont a organizat olimpiade de proiecte pentru a încuraja tinerii să inoveze, să comunice, să prezinte, să colaboreze și să dezvolte abilități de

Citeste mai mult

Gala Olimpicilor 2023

La data de 21 decembrie curent, în cadrul festivității ,,GALA OLIMPICILOR 2023″, prim-ministrul Dorin Recean și ministrul Educației și Cercetării Dan Perciun au acordat Diplome

Citeste mai mult

SEND A MESSAGE

Your email address will not be published. Required fields are marked.