Romana

Misiune și Viziune

 

 

Viziunea noastră

 

La Liceul Teoretic Orizont  credem că, toți elevii și personalul nostru sunt ființe umane unice, capabile de creștere și dezvoltare spirituală, morală, intelectuală și fizică. Noi prețuim adevărul ca valoare, libertatea, justiția, drepturile omului, legea și efortul colectiv pentru binele comun. Credem că, elevii trebuie să fie încurajați să învețe și să dezvolte noi competențe și aptitudini sociale, să aprecieze și să trateze pe alții cu respect, nu numai pentru ceea ce au, dar si pentru ceea ce putem face pentru ei. Familia, o considerăm drept- o sursă de dragoste și sprijin pentru toți membrii săi, temelia unei societăți în care oamenii au grijă unii față de alții. De asemenea considerăm că, conexiunile sunt fundamentale pentru dezvoltarea și împlinirea personală cat și a celorlalți ca întreg, atât pentru binele comunității locale cat și celei internaționale, iar respectul față de oameni și mediul încunjurător constituie o necesitate primordială.

 

 

Misiunea noastră

 

 Avem misiune de a educa o generaţie nouă, în spirit competitiv cu lumea, o generaţie conştientă şi responsabilă pentru obligaţiunile sale faţă de societate și  statul Republica Moldova. Stat bazat pe respectarea și protejarea drepturilor omului. De a promova valorile naţionale, morale, spirituale şi culturale ale poporului moldav și al altor naționalități. De a crea condiţii adecvate din punct de vedere social, psihologic şi tehnic pentru pregătirea și desfășurarea procesului de instruire la cel mai înalt nivel. Continuăm comunicarea eficientă cu părinţii şi copii, la dezvoltarea unui mod sănătos de viață şi echilibrat, din punct de vedere psihic, fizic şi moral. Menținem corelarea activităţii profesorilor cu conţinuturile normative ale procesului educaţional pentru atingerea performanţelor la olimpiade şi concursurile naţionale şi internaţionale, precum și asigurarea reușitei la examenele de admitere din învăţămîntul superior din țară și de peste hotare.