Romana

Activități Data:5 December

Activități loc:Buiucani

 

 

”Dragii mei copii deştepţi...”

 

Un start neaşteptat l-a avut Decada la disciplina Limba şi literatura română în incinta Liceului Teoretic „Orinzont”, filiala Buiucani, organizat tradiţional - Concursul Municipal pentru juniori la Limba şi Literatura Română, ediţia „Vasile Romanciuc”, coordonat de doamna Silvia Gîlcă, inspector general DGETS la limba şi literatura română.

Concursul a urmărit să dea viaţă afimaţiei lui Vasile Romaniciuc ,,poezia nu poate schimba lumea, dar rolul ei este de a educa societatea, de a schimba mentalitatea ”. Un poet înzestrat cu iscusinţa reflectării adevărului în versuri, Vasile Romanciuc abordează teme precum copilăria, limba, patria, demnitatea, trecerea timpului, dragostea şi istoria, întrunind în sine universalitatea calităţilor şi afirmîndu-se ca etalon al valorilor. Vasile Romanciuc este supranumit de către colegi,

„o inimă ce râde şi plânge în cuvinte” (Ion Ciocanu)

Peste 200 de elevi din clasele a V-a – a VIII-a din circa 44 de  licee au dedicat ziua de 5 decembrie 2015 activităţii poetului şi operelor sale, venind la prima etapă a concursului cu mari emoţii şi însoţiţi de către părinţi, bunei şi profesori. Prima probă a fost cea scrisă, care a vizat evaluarea competenţelor curriculare timp de o oră. Testele participanţilor au fost verificate conform unui regulament, iar cei care au acumulat un punctaj pînă la 85% au trecut în etapa următoare - proba orală.

Între cele două probe, participanţii au avut posibilitatea să cunoască îndeaproape invitaţii de onoare: scriitorii Vasile Romanciuc şi Iulian Filip la o discuţie deschisă, emoţionîndu-i cu un fermecător recital de poezie. Aici s-au reunit ,,cei îndrăgosiţi de limba şi literatura română”, a remarcat dna Silvia Gîlcă, încurajînd elevii să adreseze întrebări deloc copilăreşti. Iată nişte adevărate perle ale dialogului ,,Ce v-a inspirat să scrieţi această poezie: o experienţă de viaţă sau un alt motiv?”,  ,,Cum se declanşează, cum apare o poezie?”, iar recitalul a fost încoronat cu o poezie de dragoste, ce a sensibilizat publicul: ”Luminaţi de-un mac,/ Ne privim tăcuţi./ Luminaţi de-un mac,/ Recunosc de-o zi,/ TE IUBESC de-un veac.”. La finele dialogului toţi au avut posibilitatea să ia autografe de la scriitori. După anunţarea rezultatelor, elevii au luat prînzul, iar, mai tîrziu, învingătorii au fost conduşi în atelierele amenajate pentru cea de-a doua probă.

Regulamentul concursului a prevăzut o tematică specifică pentru fiecare atelier: clasa a V-a – “Marii Bărbaţi”, clasa a VI-a – “Citirea proverbelor”, clasa a VII-a – “Vasile Romanciuc - Poetul şi Omul” şi clasa a VIII-a “Dragostea - irezolvabilă ecuaţie cu-n cunoscut şi o cunoscută El şi Ea”. Fiecare participant trebuia să-şi demonstreze capacităţile de a lucra în grup, ca, mai tîrziu, să prezinte un discurs de 5-7 minute, valorificînd cel puţin patru texte poetice ale lui Vasile Romanciuc şi demonstrînd competenţe de comunicare orală inedită conform temei şi genericului.

Dialogul dintre reprezentanţii mass-media a liceului cu participanţii a demonstrat că aceştia cunosc poeziile lui Vasile Romanciuc. Lucrările scriitorului reflectă evenimente trăite şi micii participanţi au încercat cît mai convingător să vorbească despre tema propusă pentru atelier, precum a făcut Velişco Ianoş, elev al clasei a V-a, L.T. ”Ion Creangă”: ”Marii bărbaţi sunt strămoşii noştri. Astăzi nu putem trăi doar într-o lume construită artificial şi fără rădăcini, noi trebuie să le păstrăm, ele fiind comoara moştenită de la strămoşi.” Concurenţii din clasa a VIII-a, provocaţi de ideea ecuaţiei irezolvabile a dragostei, au prezentat discursuri remarcabile, iar premianta locului III, Cristina Murug, elevă a L. T. ”Orizont”, filiala Buiucani, a menţionat că ”Dragostea îl face pe om puternic, fiind echivalentă cu viaţa.” În comunicări s-au făcut referinţe la afirmaţii şi citate ale personalităţilor  notorii româneşti şi  universale, unul din ele fiind Mahatma Gandhi: ”Acolo unde este dragoste, este viaţă.”

Autorii au sugerat idei copiilor şi le-au dat mai multă încredere înainte de a începe a doua probă, cînd au mers cu un mesaj de încurajare în fiecare clasă. În special, a avut efect îndemnul lui Iulian Filip:“Nu evitaţi concursurile, pentru că ele fac bine, vă mobilizează să vă manifestaţi, vă provoacă la concurenţă, la frumoase rezultate şi vă învaţă să gustaţi din victorie.”

După o muncă grea, la sfîrşitul unei zile pline de impresii, cîştigătorii au fost remarcaţi de dna Aliona Zgardan-Crudu, doctor în filologie, conferenţiar universitar, şefa catedrei Limba Română la Facultatea de Filologie a Universităţii Pedagogice de Stat ,,Ion Creangă” din Chişinău, dna Silvia Gîlcă, membrii comisiei de evaluare şi directorul Liceului Teoretic “Orizont”, filiala Buiucani, domnul Ahmet Bilgi.

Fiind la a III-a ediţie a evenimentului, liceul-gazdă a surprins, prin organizarea impecabilă, coordonatorii proiectului, evaluatorii şi oaspeţii care au salutat intenţia unei posibile colaborări în anul viitor cu Liceul Teoretic ,,Orizont”, filiala Buiucani pentru desfăşurarea celei de-a IV-a ediţii ,,Poezia lui Iulian Filip”, anunţată de dna Gîlcă Silvia.

Cei mai buni elevi au fost aplaudaţi şi premiaţi cu diplome de merit şi gratitudine pentru participarea la acest concurs. Astfel pe locurile III s-au plasat  12 elevi,  pe locul al II-a - 8 elevi, iar învingătorilor: Cernei Andreea, clasa a V-a L.T. ”M. Kogălniceanu” (profesor Pitel Livia); Susanu Ruxandra, clasa a VI-a L.T. ”Pro Succes” (profesor Motricală Ludmila); Mursa Valeria, clasa a VII-a L.T. ”G.Călinescu” (Godea Cristina); Guţu Anastasia, clasa a VIII-a L.T. ”Ştefan cel Mare” (profesor Popa S.) le-a revenit locul I. Cîştigătorii au savurat din plin ,,gustul victoriei” şi au recunoscut în interviu că s-au aşteptat la asemenea rezultat, pentru că au muncit foarte mult, iar cîştigul a confirmat efortul depus. Cel mai bun mesaj pentru admiratorii timizi, care încă n-au îndrăznit să-şi încerce potenţialul valorificării cuvîntului poetic, a fost ,,Credeţi în voi, speraţi la un succes şi citiţi cît mai mult!”

Pentru a-i motiva pe aceştia şi a le susţine încrederea finaliştilor, a fost potrivit ultimul cuvînt al maestrului Vasile Romanciuc:

 

”Dragii mei copii deştepţi,

Înţelegeţi bine foarte:

Una este să ai cărţi,

Alta este să ai carte.

Însă, pe de altă parte,

Dragii mei copii deştepţi,

Cine vrea să aibă carte,

Trece mai întîi prin cărţi.”

 

Tighineanu Elena şi Grama Mihaela,

eleve ale clasei a XI-a

LT ,,Orizont”, Buiucani

 

categoria Alte activitati